Гидроциклон

  • Hydro Cyclone Used For Classifier Gold Copper Silver Graphite

    Гидроциклон Алтын жез күмүш графити классификатору үчүн колдонулат

    Гидроциклон - бул эки фазалуу суюктуктарды бөлүп алуу үчүн борбордон тепкич талааны колдонгон жогорку эффективдүү бөлүү жабдуулары жана классификацияда, коюуда, дегидратация, деслимing, бөлүү, жуу жана башка процесстер.Шлам циклондорго кириш аркылуу тангенциалдык же эволюттук багытта (кирүү башынын азыктандыруу жолуна жараша) берилет.Борбордон четтөөчү күчтүн астында чоң бөлүкчөлөр сырткы айланма агым боюнча ылдыйга жылып, чокусу аркылуу астынан агып чыгат, ал эми майда бөлүкчөлөр ички айланма агым аркылуу өйдө карай жылып, чокуларды тапкычтан ашыкча агып чыгат.